Magiczne lustro
Wynajem

Interesuje Cie wynajem Magicznego Lustra na swoje wydarzenie? Wystarczy, że klikniesz!

Magiczne lustro
sprzedaż

Jesteśmy liderami wśród producentów Magicznych Luster, jeśli chciałbyć się zająć ich sprzedażą – przejdź na stronę

Firma IZONIK Sylwia Kłopotowska otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

Wniosek o dofinansowanie projektu
nr POIR.03.03.03-22-0026/20